หน้าแรก >>
<-- คลิ๊ก +1 , Like , Share ให้ด้วยนะครับ

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย คำนวณสินเชื่อ


คำนวณสินเชื่อบ้าน

โปรแกรมคำนวณคํานวณสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน คำนวณงวดผ่อนชำระ ผ่อนบ้าน ค่างวด วิธีคิดดอกเบี้ยบ้าน เแบบกำหนดค่าเอง คำนวณดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate)

คำนวณสินเชื่อรถยนต์

โปรแกรมคํานวณสินเชื่อรถ คำนวณดอกเบี้ยรถ สินเชื่อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อรถ คำนวณงวดผ่อนชำระ ค่างวด ระยะเวลาผ่อนรถ วิธีคิดดอกเบี้ยรถยนต์ คิดดอกเบี้ยเงินต้นคงที่หรือแบบเฉลี่ยตลอดทั้งปี (Flat Interest rate)

คำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยเงินกู้ งวดผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยเงินกู้ คำนวณงวดผ่อนชำระ สามารถเลือกคำนวณ แบบเงินต้นคงที่ (Flat Interest rate) หรือ แบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) ได้

คำนวณสินเชื่อ บัตรเครดิต

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย บัตรเครดิต งวดผ่อนชำระบัตรเครดิต ดอกเบี้ยเงินกู้ คำนวณงวดผ่อนชำระ สามารถเลือกคำนวณ ลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate)


คำนวณสินเชื่อ ดอกเบี้ยเงินกู้

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ คำนวณงวดผ่อนชำระ ใช้กับ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate) หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่(Fixed Rate) สามารถเลือกคำนวณ แบบเงินต้นคงที่ (Flat Interest rate) หรือ แบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) ได้

 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง)

ธนาคาร
MOR
MLR
MRR
ประกาศ
กรุงศรีอยุธยา
7.7500
7.3750
8.4500
29 ต.ค. 2555
กรุงเทพ
7.3750
7.0000
8.0000
01 ก.พ. 2556
กรุงไทย
7.3750
7.0000
8.0000
01 พ.ย. 2555
กสิกรไทย
7.4800
7.0000
8.1000
24 ต.ค. 2555
ซีไอเอ็มบี ไทย
8.0000
7.6250
8.3500
01 พ.ย. 2555
ทหารไทย
7.9000
7.3750
8.2750
07 ก.พ. 2555
ธนชาต
7.7750
7.3750
8.3500
01 พ.ย. 2555
ยูโอบี
8.1250
7.6250
8.5000
31 ต.ค. 2555
ออมสิน
7.2500
7.0000
7.6250
25 มิ.ย. 2556
อาคารสงเคราะห์
7.6250
7.1250
7.1250
15 พ.ย. 2555
ไทยพาณิชย์
7.4250
7.0000
8.1000
22 ต.ค. 2555
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
7.8750
7.3750
8.1250
30 ส.ค. 2554
เกียรตินาคิน
7.9250
7.5000
8.6000
24 ต.ค. 2555
ทิสโก้
7.8750
7.3750
8.3750
06 พ.ย. 2555
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
8.5000
8.2500
12.7500
13 มี.ค. 2555