หน้าแรก >> ดอกเบี้ย >> อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง)

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง)

MRR MLR MOR

<-- คลิ๊ก +1 , Like , Share ให้ด้วยนะครับ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ที่อ้างอิงในการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
xx
s
ธนาคาร
MOR
MLR
MRR
ประกาศ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7.7500
7.3750
8.4500
29 ต.ค. 2555
ธนาคารกรุงเทพ
7.3750
7.0000
8.0000
01 ก.พ. 2556
ธนาคารกรุงไทย
7.3750
7.0000
8.0000
01 พ.ย. 2555
ธนาคารกสิกรไทย
7.4800
7.0000
8.1000
24 ต.ค. 2555
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
8.0000
7.6250
8.3500
01 พ.ย. 2555
ธนาคารทหารไทย
7.9000
7.3750
8.2750
07 ก.พ. 2555
ธนาคารธนชาต
7.7750
7.3750
8.3500
01 พ.ย. 2555
ธนาคารยูโอบี
8.1250
7.6250
8.5000
31 ต.ค. 2555
ธนาคารออมสิน
7.2500
7.0000
7.6250
25 มิ.ย. 2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
7.6250
7.1250
7.1250
15 พ.ย. 2555
ธนาคารไทยพาณิชย์
7.4250
7.0000
8.1000
22 ต.ค. 2555
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
7.8750
7.3750
8.1250
30 ส.ค. 2554
ธนาคารเกียรตินาคิน
7.9250
7.5000
8.6000
24 ต.ค. 2555
ธนาคารทิสโก้
7.8750
7.3750
8.3750
06 พ.ย. 2555
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
8.5000
8.2500
12.7500
13 มี.ค. 2555
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ที่อ้างอิงในการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ทางธนาคารจะปล่อยกู้แก่สินเชื่อ หรือเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยนี้จะเปลี่ยนแปลงตาม สภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ หรือนโยบายรัฐบาล ธนาคารจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ(MLR) ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอัตราเงินเฟ้อ หรือดอกเบี้ยเงินฝาก ในอนาคตหรือการกู้ระยะยาว

MRR (Minimum Retail Rate)  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น

MOR
 (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft O/D) สำหรับ บัญชีกระแสรายวัน หรือสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ปรกติ MOR จะอัตราสูงกว่า MLR เพราะเป็นสินเชื่อที่ผู้กู้ไม่ระบุวัตถุประสงค์ เบิกถอนไม่แน่นอน ไมาทราบระยะเวลา ธนาคารต้องสำรองเงินไว้ตลอดเวลา ธนาคารจึงต้องบวกความเสี่ยงเพิ่ม

สินเชื่อบ้าน มักจะใช้อัตรา MLR และ MRR เพราะเป็นสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยทั่วไปแล้วธนาคารส่วนใหญ่จะใช้ MLR เป็นหลักสำหรับอ้างอิงดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน จะมีบางธนาคารที่ใช้ MRR เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารไทยพาณิชย์